แรก | เริ่ม
เปิดบทเล่าตัวตน ถ้าวันนั้น เราไม่ตัดสินใจก้าวออกมาจากสิ่งที่ชอบ วันนี้เราคงไม่มีทางรู้ว่า นอกเหนือจากสิ่งที่เราชอบ ยังมีสิ่งที่ไม่ชอบแต่ควรทำรอให้เราไปสัมผัสอยู่

    ถ้าเธอชอบการท่องเที่ยว เธอคงอ่านสิ่งที่เราเขียนได้ ถ้าเธอชอบการกิน เธอคงเข้าใจรสชาติตัวอักษรที่เราเล่าเรื่องได้และถ้าเธอชอบการเขียน เราเชื่ออย่างยิ่งว่า เธอก็คงมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้เราได้อ่านด้วยเช่นกัน....   
SHARE
Writer
wanxia
write to learn
อักษรสื่ออารมณ์ IG : linglong_

Comments