"ภาษาล้านนา"
เมื่อพูดถึง "ภาษาล้านนา" ย่อมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เเละมีความโดดเด่นอย่างมาก ทั้งอักขระตัวอักษร หรือ ความงดงามทางการเขียน เเละยังเเสดงถึงความเป็นชนชาติอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่

ภาษาล้านนานั้นตามหลักฐานที่พบสามารถยืนยันได้ว่ามีมานานกว่า 500 ปีเเละมีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีความยาวนานถึง 1000 ปีก็เป็นไปได้ โดยใช้กันในอาณาจักรล้านนามาอย่างยาวนาน ภาษาได้ถูกถ่ายทอดไปยังบุคคล วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา การจดบันทึก ประเพณี ความเชื่อต่างๆ กฎหมาย วรรณกรรมพื้นบ้านต่างๆ ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานมากมายบนภาพวาดโบราณ บันทึกต่างๆ อาทิเช่น จามเทวีวงศ์ สิหิงคนิทาน พงศาวดารโยนก ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ จักรวาฬทีปนี มังคลัตถทีปนี นิราศหริภุญชัย ซึ่งเป็นนิราศที่เก่าเเก่ที่สุดของประเทศไทย มีการใช้อักษรล้านนาในการจารึกพระไตรปิฎกเผยเเพร่ไปยังที่ต่างๆ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเเห่งนี้ 

ในอนาคตภาษาล้านนานี้อาจจะกลืนไปกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม การใช้ภาษาพื้นถิ่นน้อยลง หากไม่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ ภาษานี้ก็จะกลายเป็นเพียงภาษาในตำนาน ที่น้อยคนนักจะเข้าใจ 


SHARE

Comments