ร่องรอยในอดีต
เรื่องราวบางอย่างที่เคยเกิดขึ้น  ไม่ว่าจะนานแค่ไหนมันย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอ 
เพียงแค่ไม่รู้สึกแล้ว ใช่ว่ามันจะหายไป หากเพียงวันไหนมีอะไรไปทำให้นึกถึง รอยนั้นก็จะชัดเจนขึ้นอีกครั้ง 
หากรู้สึกได้ถึงร่องรอยนั้นก็อย่าได้เสียเวลาในการจ้องมองมันมากนัก แต่จงยอมรับและเพียงแค่รับรู้ถึงการมีอยู่ของมันก็พอเมื่อรู้สึก เมื่อนึกถึง แสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่
SHARE
Written in this book
My story
Writer
Moonni_ii
Writer
💖

Comments