เริ่มต้น
เป็นเวลากว่า 2 เดือนมาแล้วที่ได้มาอยู่ในเมืองหลวงของประเทศไทย "กรุงเทพมหานคร" 
เมืองที่มีการแข่งขัน โอกาส แสงสี และมลพิษ 

การเปิดภาคเรียนเริ่มต้นขึ้นในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง 
ผู้คนหลากหลายประเภทได้มาพบกัน
ทั้งคนในเมืองและคนต่างจังหวัด

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างย่อมกดดันคนไกลบ้านได้มากทีเดียว
ความเครียด ความเหงา ความไม่เข้าใจ ถาโถมเข้ามาเรื่อยๆ เหมือนคลื่นซัดเข้าฝั่ง
ถึงจะไม่แรงมากจนทำให้หาดทรายนั้นหายไป
แต่ก็มีมาให้พบเจออยู่บ่อยๆ 
และในบางครั้งคลื่นได้พาสิ่งต่างๆมาให้หาดทรายเช่นกัน

หากนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความฝัน
มีปลายทางเป็นความสำเร็จ
ขอให้การเดินทางครั้งนี้ของเราและใครหลายคน
เป็นการเดินทางที่มากกว่าแค่การไปถึงจุดหมาย
ขอให้ไฟในตัวเรานำพาเราไปในวันที่ทุกอย่างมืดมน
และรักษาความเป็นตัวตนของเราไว้ไม่ให้สูญหายไป
SHARE

Comments