ฉันไม่รู้ว่าฉันควรรู้สึกอย่างไร...
ฉันไม่รู้ว่าฉันควรรู้สึกอย่างไร
ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันบอกกับตัวเองว่า ให้ถอยออกมา จากตรงนั้น ตรงที่ที่ฉันรู้สึกดี ซึ่งมันไม่ใช่ที่ของฉัน แม้ว่ามันเคยเกือบจะเป็นที่ของฉันก็ตาม เธอคนที่เคยพาฉันไปอยู่ตรงนั้น เธอคนที่ให้พื้นที่ตรงนั้นกับคนอื่นไป แต่เธอก็ไม่ได้ปิดกั้นที่จะให้ฉันเดินผ่านไป ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เปิดทางให้ฉันเป็นเจ้าของ และฉันเองที่จิตใจไม่เข้มแข็งพอ ฉันมักจะวนเวียนผ่านไปที่ตรงนั้นเสมอ...และทุกครั้งฉันก็จะรู้สึกสับสน และถอยออกมาเอง
SHARE
Written in this book
my book📒

Comments

Khanchat
12 months ago
เฮ้ออ ความรู้สึกเดียวกันเลยค่ะ สับสน เลยถอยออกมาเอง
Reply