ความใกล้เพียงหน้าจอ
 เทคโนโลยีช่วยให้เราใกล้กัน
ทำให้ฉันรู้ว่าเธอทำอะไรอยู่ 
ทำให้ได้บอกฝันดีกันในเวลาก่อนนอน
เราใช้นิ้วกดลงทีล่ะตัวอักษรและค่อยๆกดลบมันออกทีล่ะตัวแก้ไขใหม่ให้ประโยคดูสวยงาม กดลงไปที่ปุ่มกดตกลง
เธอพลันได้รับข้อความ
ฉันอยากให้เธอฟังเพลงเดียวกับฉันขณะคุยกันดูช่างง่ายดาย
แต่ฉันเลือกเขียนจดหมายให้เธอนะ:)


กุลสตรี,๒๕๖๐
กาลครั้งหนึ่งฉันตกหลุมรักเธอ
SHARE

Comments