การเรียนรู้ มี 2 แหล่ง
การเรียนรู้ มี 2 แหล่ง
1. เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น เช่น จากการสอน การเล่า การอ่านหนังสือที่คนอื่นเขียน; ส่วนใหญ่ เรามีชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เกิดจนตาย เราไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาของเราเอง แต่เป็นปัญญาของคนอื่นทั้งสิ้น เป็น how to จากคนอื่น เช่น พ่อแม่ ครู คนอื่นๆ บอกเราว่า อันนี้ดี ไม่ดี ต้องทำอย่างนั้น อย่างนี้; จนบางครั้งหาตัวเองไม่เจอ ไม่มีชีวิตเป็นของตัวเอง เลียนแบบคนอื่นตลอดชีพ 5555

2. จากประสบการณ์ของตัวเอง อันนี้เป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดและคุ้มค่าแก่การเกิดมา และจะยิ่งประเสริฐสูงสุด หากเรามีปัญญาที่เกิดจากตัวเราเอง
SHARE

Comments