ความคิด-จุติ-บรรจบ
1.
เพิ่งได้ความรู้ใหม่มาว่า ในหนึ่งวัน คนทั่วไปจะคิดเรื่องนู้นนี้สลับไปมาประมาณ 4000 กว่าเรื่องโดยเฉลี่ย
2.
มันทำให้เราตระหนักได้ว่าไม่เพียงแต่เวลาของเราจะมีจำกัดแค่วันละ 24 ชั่วโมงเท่ากันเท่านั้น แต่เรายังมีขีดจำกัดในการโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
3.
ด้วยสมมุติฐานที่ว่า เรื่องต่างๆในชีวิตของเราไม่ได้มีความสำคัญเท่ากัน บางเรื่องไม่ทำก็แค่ไม่สนุก บางเรื่องไม่ทำความชิบหายจะมาเยือน และบางเรื่องถึงไม่มีใครบอกให้ทำ แต่ถ้าเราทำอาจส่งผลบวกกับชีวิตอย่างมหาศาล
4.
หากย้อนกลับไป...การกระทำก็ไม่ใช่อะไรนอกไปเสียจาก "การตัดสินใจทางความคิด" ความคิดจึงเป็นบ่อเกิดของการกระทำอย่างไม่ต้องสงสัย
5.
เมื่อมองในมุมเศรษฐศาสตร์...ค่าเสียโอกาสย่อมเกิดขึ้นเสมอเมื่อเราเลือกคิดหนึ่งอย่าง เท่ากับเราเสีย "สลอท" ทางความคิดที่เกริ่นไว้ในขอแรกไป...
6.
เช่นนั้นแล้ว หากธงในใจของเราคือการเจริญพัฒนาในชีวิต เราจึงเริ่มต้นตระหนักว่า เรากำลังคิดอะไร เป็นความคิดที่จมปลักอยู่ในอดีต หรือการทบทวนตัวเอง...เป็นการกังวลถึงอนาคตหรือการวางแผนรับมือ เป็นการล่องลอยไปยังความกลัวและความคาดหวัง หรือการโฟกัสสิ่งตรงหน้าแล้วทำมันให้ดีที่สุด
7.
ไม่มีใครบอกเราได้ว่าเราควรคิดหรือไม่คิดสิ่งใด...แม้แต่ตัวเราเอง หลายๆครั้งยังไม่สามารถควบคุมความคิดที่ทำให้เราเจ็บปวดได้
8.
"I think therefore i am" เรเนต์ เดสการ์ด เคยกล่าวไว้
หากมองในมุมนี้ เราจึง เกิด-ดำรงอยู่-ดับสลาย เวียนวนกว่า 4000 ครั้งในเวลาเพียงหนึ่งวัน...สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ ...เคยมีคนกล่าวไว้เช่นนั้น
9.
ตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่ ?
อยู่ในนรกหรือสวรรค์?
คุณคือคนเลือกเอง
SHARE
Writer
Nui_Napat
so many role to play
ใกล้เรียนจบแล้ว กำลังแสวงหาโอกาสและคุณค่าของสิ่งที่ทำอยู่และกำลังจะทำต่อไป (ปัจจุบันเรียนจบ รับปริญญามา 2 ปี 8 เดือนแล้ว)

Comments