การดูแลลูกจ้างพนักงานสะท้อนถึงการดูแลลูกค้า
การที่ผู้บริหารบริษัทหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งดูแลพนักงานหรือลูกจ้างของตัวเองไม่ดี มันก็สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารว่าจะดูแลลูกค้าหรือผลิตสินค้าที่เอื้อเฝื้อหรือนึกถึงประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้บริโภคหรือไม่ 

ถ้ายังไม่ใส่ใจ (เช่น ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน) หรือเอาเปรียบลูกจ้างพนักงาน ก็คงไม่ใส่ใจและเอาเปรียบลูกค้าด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะแนวความคิดนี้ คือ คุณธรรมเบื้องลึก ความเป็นตัวตนของแต่ละคนอยู่แล้ว 
SHARE

Comments