TC 100%จริงๆผมเบื่อนิสัยของตัวเองหลายอย่างแต่ที่น่าหงุดหงิดใจคงเป็นนิสัยการแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองจนบางครั้งผมก็เป็นแผล

การห่วงใยคนรอบข้างมากจนเกินไปกลายเป็นเรื่องปกติของผมและที่สำคัญมันยังเป็นเรื่องน่ารำคาญใจของเขา

ผมยินดีนะที่ได้ห่วงคุณมากกว่าคนอื่นมันทำให้ผมรู้สึกชนะเป็นเรื่องแรกหลักจากที่แพ้มาโดยตลอด

ความภาคภูมิใจของผม
คือการทำดีที่สุดในเรื่องของคุณ

คุณรู้มั้ยครับ
ขนาดการเรียนผมยังไม่ตั้งใจเท่าการรักคุณ
 
                         /⛈ผมพร้อมเอาร่มไปให้คุณเพื่อที่คุณจะไม่เปียกถึงแม้ตอนกลับผมจะตากฝนจนป่วยแต่ผมก็ยังเป็นห่วงกลัวคุณจะไม่สบาย


ผมมักจะถามคุณทุกวันว่าทานอะไรหรือยัง ได้นอนพอมั้ย หรืออะไรต่างๆนาๆที่เป็นการจู้จี้สำหรับคุณแต่ขอให้รู้ไว้ว่า
ผมน่ะ เป็นห่วงคุณมากเพราะผมรู้ดีถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาใจผมจะต้องเจ็บอย่างแน่นอน
ขอเถอะครับ
อย่ารำคาญความห่วงใยจากผมเลย
ที่ผมทำอยู่ก็เพื่อผลดีต่อตัวคุณนะครับ.


,🔭

SHARE
Written in this book
blue
Writer
biwxchi
blue+gray
Ask : @BWAXB

Comments