วิธีออกจากนรกในอก
เวลาเป็นทุกข์ หม่นๆ หมองๆ อารมณ์ไม่ดี จิตตก เซ็งๆ มีต้นเหตุ มาจากพวกสัตว์นรกในอก มาชวนไปนรก พวกชั้นต่ำ ที่ดึงเราไป คือ พวกกิเลสใฝ่ต่ำ
1. โกรธ
2. โลภ
3. หลง
4. อยากได้ อยากเป็น ไม่อยากได้ ไม่อยากเป็น
5. ไม่ชอบ ชอบ
6. อิจฉาริษยา
7. เหตุอื่นๆที่ทำให้เราจิตตกต่ำไม่สบายใจ ทำให้เราหมดกำลังใจ ..ลองสังเกตดู

ถ้าพวกนี้มาชวนแล้วไป ก็ตกต่ำทันที 
ถ้ารู้ตัวแล้ว ปล่อยมือจากมันก่อน ก็ลอยตัวขึ้นมาทันที

สติดีออกทัน สติน้อย ก็จะถูกชวนง่าย เหมือนพวกหัวอ่อน ใครชวนก็ไป 

โทษคนอื่น ปัจจัยภายนนอกก็เท่านั้นแหละแก้ไม่ได้ เจอเรื่อยๆ สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ มันแก้ที่ตัวเองเลย จบเลย

ขอให้มีความสุขและพ้นทุกข์

SHARE

Comments