ความล้มเหลวในการทำงาน คือ การถูกทวงงาน
วันนี้ฉันถูกทวงงานจากพี่ที่ทำโครงการวิจัยหนึ่ง ต้องทำเล่มส่งไปให้ 
เดือนที่ยุ่งๆ ที่มีงานต้องเขียน ลงพื้นที่ 
รวมถึงสภาพร่างกายที่ไม่สบายก่อนหน้านี้ 

ส่งผลทำให้ไม่สามารถจัดการเวลาบางอย่างได้ดี ทั้งๆที่มีเตือนความจำ 
ทำให้ไม่สามารถส่งงานตามที่กำหนดได้ และลืมแจ้ง จัดการ 
ขอเลื่อนเวลาในการส่งงานออกไป และกำหนดเวลาส่งใหม่

จนถึงวันนี้ ที่ถูกทวงงาน เพราะไมไ่ด้ส่งตามที่กำหนดไว้ 
นั้นคือความล้มเหลวในการทำงานของฉันวันนี้ 
ความล้มเหลวในการทำงาน คือ การถูกทวงงาน 
หลายเหตุผลที่เราอาจจะถูกทวงงาน 
แต่เหตุผลหนึ่งที่สำคัญคือ การละเลยกับสิ่งนั้น
โดยที่ไม่พยายามที่จัดการกับมัน 

เราอยู่ในสถานะที่อาจจะต้องเป็นคนทวงงาน และถูกทวงงาน 
ทั้งสองสถานะ ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในการทำงานเหรือจะต้องเกิดให้น้อยที่สุด 

--
SHARE

Comments