ความรู้สึกในสมุดบันทึก
เราเป็นคนโมโหร้าย 
ทุกครั้งที่ต้องทะเลาะ เรารู้สึกเห็นใจคุณคนนึงที่เคยมีสถานะเป็นคนข้างๆเรา 
เขาทนเรามาเสมอ ตลอดระยะเวลาที่คบกันมา

หลังๆเราเริ่มรู้ตัว 
เราเริ่มจดทุกอย่างที่รู้สึกแย่ลงสมุด แทนการไปพ่นใส่เขา 
ความสัมพันธ์ระหว่างเราดีขึ้น 

เรากลับมาอ่านสมุดเล่มนี้ 
เหมือนคนบ้าคนนึงที่ดีแต่คิดถึงตัวเอง 

ดีแค่ไหนที่วันนั้นเราไม่ได้พูดไป

SHARE
Writer
F2302
นักคิดถึง☁️
ผ่านเข้ามาแต่ไม่สามารถผ่านออกไปได้ ☼

Comments