She’s dreaming


ฉันได้แต่หวังว่าจะมีวันนั้น...วันที่เป็นของฉัน
วันที่ฉันจะได้หลุดไปจากความมืดมนเหล่านี้
ฉันหวังว่าจะมีแสงสว่างที่พาฉันออกไป

แสงสว่างที่ส่องเข้ามาในความมืดมน
แสงสว่างที่แสนจะอบอุ่น
แสงสว่างที่พร้อมจะโอบกอดฉัน

โอบกอดให้ฉันคลายจากความเหน็บหนาว
โอบกอดหัวใจที่เป็นน้ำแข็งของฉัน
ได้โปรดโอบกอดฉันด้วยหัวใจแค่สักครั้ง
ได้โปรด...ก่อนที่ฉันจะแตกสลาย

ฉันตะโกนเรียกหาแสงสว่างนั้นจนสุดเสียง
เรียกร้องหาทั้งน้ำตา
เรียกร้องหาพร้อมหัวใจที่อ่อนล้าเหลือเกิน

สุดท้าย...ฉันได้ยินเพียงเสียงของตัวเอง
ได้ยินแค่เสียงของตัวเองที่มันดังสะท้อนกลับมาในความมืดนี้

มีแค่เสียงของตัวเอง 
มีแค่ความมืดมิด ห้องที่แสนเงียบงัน
และความหวังของฉันที่ดังเหลือเกิน


SHARE

Comments