เทวา สปา ดารา เทวี เชียงใหม่
     “เทวา สปา ดาราเทวี สวรรค์บนดิน ยังมีอยู่จริง” 
ไม่เพียงจะโดดเด่นเป็นที่เลื่องลือเรื่องความงดงามทางสถาปัตยกรรม ไม้สักโบราณที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ราวกับพระราชวังโบราณเดิมของพม่าแล้ว ผู้ที่มาใช้บริการยังได้รับการตอนรับดุจมิตรสหาย นอกจากนั้นยังมีการนำศาสตร์โบราณทางล้านนามาผสมผสานกับการนวดเพื่อผ่อนคลาย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่นี้เท่านั้น

     ทางเข้าจะผ่านต้นงิ้วสูงใหญ่ที่เรียงตระหง่านทอดตัวสู่ลานหินแกรนิต จะพบกับพระราชวังไม้สักโบราณหลังงาม ซึ่งโดดเด่นด้วยซุ้มหลังคา 7 ชั้น เปรียบดังเขาพระสุเมร ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา ขณะที่ราวบันไดเป็นหินปูนสีขาวตกแต่งด้วยลายปูนปั้นไทยอ่อนช้อยแบบศิลปะล้านนาขนานแท้ สีดำขับกับสีขาวโด่นเด่นราววิมานบนดิน ในส่วนของตัวอาคารประดับประดาด้วยลวดลายและเส้นสายการแกะสลักไม้ ที่บ่งบอกถึงความพากเพียร อุตส่าห์ ของช่างฝีมือชาวเชียงใหม่

     เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของ "เทวาสปา" ก็คือ การนำวิธีโบราณของวัฒนธรรมล้านนา ผสมผสานกับศาสตร์แห่งการบำบัด ภายใต้คำแนะนำของผู้เชียวด้านสปา และผสมผสานความเป็นปัจจุบันได้อย่างลงตัวและเหมาะสม ภายในตัวเรือนสปาประกอบด้วยเตียงไม้สัก เตียงหินอ่อน อ่างอาบน้ำขนาดใหญ่และห้องอบแบบส่วนตัว เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้มาใช้บริการ


SHARE

Comments