ว่าด้วยเรื่องของ 'คน'
บนโลกนี้มีคนมากมายหลายประเภท
แต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต่างรู้
ไม่มีใครบนโลกนี้ เหมือนกันทุกอย่าง
ด้วยวิธีการเดียวกัน 
เมื่อถูกใช้กับคนสองคน
ก็ใช่ว่าผลที่ออกมาจะเหมือนกัน
เราคาดหวังไม่ได้ที่จะให้ใครคิดแบบนี้ เป็นแบบนั้น
นี่คือสัจธรรมข้อแรกบนโลกใบนี้
ที่เราได้เรียนรู้ตลอดเวลา

การเป็นมนุษย์ธรรมดา ทำให้เรามองเห็นว่า 
เราทุกคนต่างเติบโตมาต่างกัน 
ไม่ใช่เพียงสิ่งแแวดล้อมทางกาย
แต่มันนับรวมไปยังสิ่งแวดล้อมทางใจ

คนเราจึงมี...
ความถนัด
ความเชื่อ
ไลฟ์สไตล์
และการตอบสนองต่อสังคมที่ต่างกัน
ซึ่งมันทำให้เราคาดหวังกับคนแทบไม่ได้เลย
วันนี้เขาอาจจะคิดแบบนี้ เป็นแบบนี้
แต่เมื่อเวลาผ่านไป เขาก็อาจจะไม่ได้คิดแบบเดิม หรือเป็นแบบเดิม
คนเราเติบโตขึ้นในทุกวัน 
เพราะชีวิตมีเรื่องราวมากมายให้เราเจออยู่ทุกวัน

สิ่งที่เราคิดว่า ทุกคนน่าจะทำได้ในฐานะที่เป็น 'คนเหมือนกัน'
คงมีเพียงเข้าใจ ในสิ่งที่แตกต่าง
ยอมรับในสิ่งที่เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเป็น
อยู่ในพื้นที่ของตัวเองโดยไม่รุกล้ำพื้นที่ของคนอื่น
ทำดีได้แค่เพียงระดับที่เราไม่ล่วงความเป็นส่วนตัวเขา

โลกที่ผ่านมาของเราไม่ได้สอนให้เราแข็งกระด้าง
แต่หากสอนให้เราเข้มแข็งอย่างมีเมตตา
ถ้ามันไม่เดือดร้อนเราจนมากเกินไป
เรามักจะ 'ให้' เสมอ...

โลกสอนให้เราให้อภัยคนที่ทำไม่ดีกับเรา
เพราะเขาก็ให้บทเรียนในเรื่องนั้นกับเรา
ไม่ว่าชีวิตที่ผ่านมามันจะแย่แค่ไหน
แต่สุดท้ายแล้ว...
มันก็จะผ่านไป ไม่ว่ามันจะร้ายหรือดี แด่วันอังคารที่ยังรู้สึกได้ว่า 'ยังเป็นคนอยู่'
หลับตาซะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าวันใหม่แล้ว

fortune
12.06.18
SHARE
Writer
FORTUNE
Just a HUMAN.
People come and people go, that's life.

Comments