ความแตกต่าง
ความแตกต่างต่างความคิด
ต่างมุมมอง
ต่างจิต......
ต่างใจ..............
ต่างความรู้สึก............
ต่างเหตุผล.......................
     
     หลายปัญหาที่เกิด บางครั้งไม่ได้เกิดจากคนอื่นแต่เกิดจากตัวเราเองนี้แหละ....อย่ามองแค่มุมของตัวเอง มองจากมุมคนอื่นบ้าง.......🕸🕷
    
    มองต่าง คิดต่าง ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก...

คิดไรไม่ออก🤨
SHARE
Written in this book
ความรู้สึก
Writer
Sunshineday_
Life
🍂🍁

Comments

ongsa
2 years ago
ทำเหมือนอิคคิว ค่อยๆ ใช้สมาธิ
Reply
Sunshineday_
2 years ago
5555