ธรรมดา
          ในโลกแห่งความจริงของฉัน 

     เชื่อว่าความยุติธรรมนั้นไม่มีอยู่จริง

        บางเรื่องยุติธรรมกับบางคน

     และอาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับอีกคน

        เมื่อมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น

    ก็จะเกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบ

 
นำพาไปสู่การขัดแย้งทางใดสักทางหนึ่ง

    แต่การขัดแย้งไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสีย                  สำหรับฉันเสมอไป

         เมื่อโตขึ้นทำให้รู้ว่าบางครั้ง


      การรู้จักคิดและไตร่ตรองก่อนจะทำ
            ทุกสิ่งนั้นมีผลดีอย่างไร

       การมีความเมตตาอารีต่อผู้อื่น
               ส่งต่อเราอย่างไร

      และการเมตตากับผู้ที่ไม่สมควรนั้น
                ส่งผลเสียอย่างไร

    ทุกการขัดแย้งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ              และแก้ไขปัญหาของตัวเรา


            ปัญหาบางครั้งก็ต้องสู้

         และบางครั้งก็ต้องหลีกเลี่ยง


    ประสบการณ์สอนให้รู้ว่าการเป็นฝ่าย       ยอมเสียเปรียบไม่ได้ให้ผลเสียเสมอไป    การเป็นฝ่ายได้เปรียบไม่ได้ทำให้เกิด           ความสบายใจเสมอไปเช่นกัน


บ่อยครั้งการเป็นฝ่ายยอม
มักจะทำให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่าง
จากคนที่เรานึกไม่ถึงเสมอ

สำหรับฉัน
การหลีกเลี่ยงการขัดแย้งมันอาจจะยาก
แต่ถ้าผลตอบแทน
คือความสบายใจของฉัน 
มันก็คุ้มค่า
ที่บางครั้งฉันจะเป็นฝ่ายยอม

. . . . . . . . . . . .
SHARE
Writer
Match
ThaP
ความสุขก็เป็นเหมือนอารมณ์หนึ่งไม่คงอยู่ตลอดไป

Comments