Hipster
Or Loser แต่ว่าจะเล่าอะไรดี ก็คือว่านึกไม่ออกแต่มันต้องเล่า แล้วจะเล่าอะไร ไม่รู้เว้อเฮ้ย พรุ่งนี้จะถ่ายก็คือยังไม่มีอะไร ใจก็ไม่มี แรงก็ไม่มี ตังก็ไม่มี มีแต่ตัว หัวใจก็ไม่มี แล้วตกลงว่าจะ ฮิปสเตอร์ หรือ Loser ดีล่ะจ๊ะคุณขา


จนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่ถึง 300 ตัวอักษร จริงๆก็แค่อยากเทสว่าจะยังไงต่อบ้าง ถ้าจะให้พิมพ์ต่อไปเรื่อยๆก็กลัวว่าจะเป็นบ้า แต่มันก็ยังไม่ให้โพส แล้วจะต้องทำยังไง


จริงๆก็ทำอะไรไม่ได้ นอกจากต้องพิมพ์ต่อไป เรื่อยๆ
เรื่อยๆ
SHARE

Comments

Aonkanta
11 days ago
Edok
Reply
Pratchyakorn
9 days ago
Hi
Reply