เรื่องของคุณ
ฉันไม่เคยเข้าใจอะไรในตัวคุณเลย
แต่ฉันพยายามอย่างมากเพื่อที่จะได้เข้าใจคุณ
ฉันอยากจะเข้าใจคุณให้มากกว่านี้
ให้มากกว่าที่คนอื่นๆ จะสามารถเข้าใจคุณได้
ฉันพยายามอย่างมากเพื่อจะรู้จัก 
เพื่อให้เรื่องของคุณเป็นเรื่องของฉันด้วย

คุณคงมองต่างกัน 
ดูจากการที่คุณปิดกั้นตัวเองจากฉันมาเสมอ
จากการที่คุณวาดเส้นบางๆนั้นไว้ชัดซะเหลือเกิน
จากการที่คุณเพียงแค่แย้มประตูของคุณไว้ให้ 
แต่ไม่อนุญาตให้ฉันเข้าไป

ฉันพยายามมองหาความเจ็บปวดของคุณ
ความโศกเศร้าของคุณ 
ความยุ่งวุ่นวายในชีวิตของคุณ
ฉันพยายามโทษสิ่งเหล่านั้นรอบตัวคุณ 
เพื่อให้ภาพของคุณในสายตาฉัน 
ที่ฉันอุปโลกน์ขึ้นมา ยังคงสวยงามเสมอ 
โดยที่ฉันเองก็ไม่ยอมเข้าใจว่า..
บางทีคุณแค่อาจจะไม่ได้แคร์

บางทีคุณแค่อาจจะไม่ได้แคร์ และเรื่องราว ภาพฝัน ข้ออ้างต่างๆ ล้วนมาจากความคิดอันไร้สาระของฉันคนเดียวทั้งสิ้น 

คุณไม่ผิดเลย และไม่ได้ใจร้าย
มันเป็นความไม่เข้าใจของฉัน และความคิดของฉัน
ที่หลอกล่อตัวฉันเอง แล้วอ้างว่ามันเป็นเพราะคุณที่ทำให้ฉันไปไหนไม่ได้ ทั้งๆที่เปล่า 
ฉันไม่ได้ติดอยู่กับคุณ ฉันติดอยู่กับไอเดีย
ที่ฉันสร้างขึ้นมาเกี่ยวกับคุณต่างหาก
คุณปลอดภัยแล้วนะ ที่ฉันเขียนเรื่องนี้..
มันเป็นเพราะในที่สุด ฉันก็หลุดพ้นจากความคิดของตัวฉันเองได้

จนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่เข้าใจอะไรในตัวคุณเลย
แต่ฉันคงพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วล่ะว่า..

เรื่องของคุณก็คือเรื่องของคุณ
SHARE
Written in this book
เรื่องของคุณ
เรื่องราวของคุณ ผ่านความรู้สึกของฉัน
Writer
morningafter
weirdo
just wanna keep you like that.

Comments