นักโทษของความรัก
โซ่ตรวน

พันธนาการ

พวกเรานั้นโหยหา

ว่าเรานั้นคือใครเชือกแห่งการผูกติด

ความสัมพันธ์ที่เน่าเฟะ

เวลานั้นหยุดเดินไปข้างหน้า

เธอและฉันกำลังย่ำอยู่กับที่ความจำเจที่ซ้ำซาก

ความเฉื่อยชาที่เปล่าเปลี่ยว

พวกเรานั้นลืมไปแล้วหรือเปล่า

ว่ารักนั้นเป็นอย่างไรฆาตกรคือเวลา

นำพาเราให้รู้สึกปวดร้าวทรมาน

ความรักของพวกเราตกลงไปในห้วงแห่งความทรงจำ

แสงสว่าง ณ ปลายทางเลือนหายไปในที่สุด

พวกเราก็เป็นนักโทษ

ที่แบกรับความทรมานของความรัก

ที่ไม่อาจจับต้องได้อีกต่อไป

SHARE
Writer
Concetta
Dreamer
เหนื่อยจังแก

Comments