#JuneWish 💭


#JuneWish 


ขอให้เดือนนี้ไม่ใจร้ายกับเรา :-)


ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีต่อใจผมและคุณผมปลูกทานตะวันให้คุณ, ครั้งที่สามผมเรียนรู้ที่จะประคองความรักให้สมบูรณ์ใช่
ผมทำมันได้ดีขึ้นทานตะวันแข็งแรงเหมือนจิตใจผมในฤดูร้อน
และช่วงนี้ฝนตกทานตะวันของผมบอบช้ำเต็มทน                        // 🌻
ผ่านไปครึ่งปี, ผมยังคงเป็นคนเดิม
คุณว่าเวลามันผ่านไปเร็วมั้ย
ผมใช้ช่วงชีวิตกับคุณได้คุ้มสุดๆไปเลย
จงเติบโตไปในทุกๆวันอย่างมีความสุข
ให้คุณยิ้มตลอดอย่าเสียใจไปเลย.// ผมขอให้คุณจงอย่าร้องไห้ 

SHARE
Written in this book
blue
Writer
biwxchi
blue+gray
Ask : @BWAXB

Comments