วันหยุด..
     วันหยุด คือ วันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา 
ไม่ใช่แค่วันหยุด แต่พิเศษตรงที่ไม่ต้องใช้สมองไง มันโปร่ง มันสบาย ไม่ต้องเร่งรีบกับอะไร เปิดประตู เปิดหน้าต่าง รับลม รับแสง..ปลดปล่อยบางอย่างที่อัดแน่นมาทั้งสัปดาห์
ให้สมองมันว่างเปล่า..หยุดคิดเรื่องงาน
หยุดตั้งคำถาม..ให้เวลากับสมองได้ผ่อนคลาย...
มันดีตรงนี้แหละ.......SHARE
Written in this book
ความรู้สึก
Writer
Sunshineday_
Life
🍂🍁

Comments