สีหน้าไม่ดี กิริยาก้าวร้าว พูดจาไม่ดี ..เกิดจากทุกข์ภายใน
สิ่งที่แสดงออกมาภายนอก เกิดจากภายใน

ถ้าข้างในสุข ข้างนอกสุข มีรอยยิ้ม มีการแบ่งปัน สร้างบรรยากาศ มีคลื่น พลังที่ดี

ข้างในทุกข์ ข้างนอกทุกข์ แสดงออกไม่ดี แบ่งปันคลื่นไม่ดี ระบายสิ่งที่ไม่ดีออกมา .. น่าสงสารมากที่ตัวเองเป็นทุกข์แล้ว ยังทำสิ่งที่แย่ให้คนรอบข้างทุกข์ด้วย แล้วคนรอบข้างที่ไม่เข้าใจก็จะโกรธเกลียดไม่อยากเข้าใกล้ เพราะทำตัวไม่น่ารัก

ถ้าคนที่เข้าใจ มีความเข้าใจว่า จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว ที่มาที่ไปของการกระทำแย่ๆของคนที่เป็นทุกข์ ก็จะเกิดความเมตตาแทนที่จะโกรธเกลียด ก็อยากไปช่วยเหลือ

การที่จะช่วยเหลือหรือมีความเมตตาต่อคนอื่นได้ ตัวเองก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความสุข มีคลื่นที่ดีเสียก่อน และมีสติอยู่ตชอดเวลา มิฉะนั้น เมื่อเห็นคนที่ทุกข์ก็จะรับคลื่นทุกข์นั้นมาและจะโต้ตอบไม่ดีกลับไปด้วย

หากอยากเข้าใจมากขึ้นควรทำวิปัสสนา เพราะจะได้รู้ด้วยตัวเอง
SHARE

Comments