สามเวลาก่อนอาหารไม่ใช่ยา ไม่เหมือนยา ไม่คล้ายยา
แต่สรรพคุณบรรเทาได้มากกว่ายา

เป็นเพราะคุณคือ 0 
ฉันเป็นบวก และคุณไม่ลบ
ทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ และมันพูนขึ้นทุกๆวัน

ฉันมองไม่ออกหรอกนะ.
ฉันคิดแบบนั้นเสมอ


ในระดับที่น้ำตาลในแก้วต่ำกว่าน้ำตาลในเลือด
คำพูดที่เลือนลาง บางครั้งก็บางเกินกว่าจะมองเห็น
หากทว่าเธอไม่ได้ใช้ตา และเธอก็ไม่ได้ใช้ใจเช่นกัน
แต่เธอก็เห็น เฉกเช่นฉันที่เห็นมันผ่านความรู้สึก

ไม่สบาย ป่วยบ่อย อาหารไม่ย่อย คล้ายจะเป็นลม
ยาพวกนี้ขมยิ่งกว่ากลอนกวีที่โศกเศร้าเสียอีก
แต่ถึงกระนั้น ฉันก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงสารอาหารทางความรู้สึกที่มาจากเธอ 
ถ้าเผลอกินเกินขนาด คงจะขาดมันไม่ได้แล้วล่ะ.

ฤทธิ์ของเธอ สามเวลาหลังอาหาร
SHARE
Written in this book
tiptoe
someone after meal
Writer
keh
Not responding
born from neptune | grow up on earth

Comments