ชีวิตที่ชัดเจน...
ถ้าเราเป็นคนไม่ชัดเจน...
เราก็จะมีชีวิตที่ไม่ชัดเจน...

หากรู้สึกเบื่อเหมือนกำลังใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันๆ

ไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง

ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนยังไง

ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร อยากเป็นหรืออยากทำอะไร

.

ไม่ชอบที่คนอื่นปฏิบัติต่อเรา

ไม่กล้าที่จะปฏิเสธคนอื่น

และอีกมากมายที่ไม่รู้ ไม่ชอบและไม่กล้า

.

ลองถามตัวเราเองให้ชัดเจน

ว่าแท้จริงเราต้องการจะมีชีวิตแบบไหนอะไรยังไง

.

ลองถามตัวเราเองให้รู้ว่าเราชอบอะไร

อยากจะเป็น หรืออยากจะทำอะไรที่ตัวเองต้องการจริงๆ

แล้วฝึกเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองให้กล้าที่จะลงมือทำ

ด้วยการตั้งเป้าหมายให้ชีวิตมันเป็นไปในแบบที่เราต้องการ

.

เมื่อมีจุดยืนของตัวเองแล้วเราจะชัดเจนกับตัวเอง

และชัดเจนกับผู้อื่นมากขึ้น...

แล้วชีวิตเราจะชัดเจนขึ้นเอง...#GG
SHARE
Writer
GMinds
Writer
เยียวยารักษาใจด้วยการเขียน และส่งต่อเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น FB : เยียวยารักษาใจ : Heal Your Mind by GG, Blog : GMinds.co

Comments

Bobowwobob
2 years ago
👍
Reply
GMinds
2 years ago
^__^