Craft your future
ใครๆก็ฝันได้ แต่ใครกันเล่าจะทำฝันนั้นให้เป็นจริง
  ถึงแม้ตอนนี้ความฝันของเรายัังไม่่เป็นจริิิง แต่ก็อยู่ในกระบวนการลงมือทำอยู่ การที่เราได้้คิด ได้ลงมืืืือทำ ในแต่ละวััันถึงแม้มันจะไม่ได้้้้มาก แต่ก็็็ยังดีกว่าไม่ทำ 
  เคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า "passion นั้นกินไม่ได้" ได้ยินทีแรกก็ตกใจ เหมือนโดนดูถูก passion ในตัวเอง แต่พอเราลองก้าวเท้าออกมา และลองมองดูpassionตัวเอง ก็ถึงเข้าใจว่าทำไมเขาถึงกล่าวแบบนั้น เพราะแค่แรงขับเคลื่อนในตัวเองอย่างเดียวมันไม่พอ ถ้าYouไม่ลุกขึ้นมาและออกไปทำสิ่งที่ฝันให้มันเกิดขึ้นจริง ตื่น!!จากความฝันแล้วลงมือทำ 🦁
SHARE
Written in this book
story of my life
ชีวิตบอกเล่าของหน่อง ที่หน่องอยากบอกรักชีวิตตัวเอง
Writer
SleepinGallery
IG: @sawitree_dao
Thank you for following.I hope my stories make you happiness.

Comments