"มาร" เพื่อนยาก
รู้ไหมว่า คนเรายิ่งตั้งเป้าหมายไว้สูงเท่าไหร่
สิ่งที่ต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ "มาร" 
 
มารแต่ละตัวนั้นยากเกินจะบรรยายถึงฤทธิ์เดชอำนาจและความพิศดาร
แปรเปลี่ยนไปตามสัจจะอธิษฐาน ยิ่งตั้งใจไว้สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอสุดยอดของมารเท่านั้น

มารนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกล ไม่ใช่คนที่ขัดขวางหรือกลั่นแกล้งเราไม่ให้ลุล่วงในเป้าหมาย
แต่เป็นมารที่เป็นเพื่อนแท้ของเราเอง

เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่เราไม่รู้จัก

เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจเสียเลยแต่เรากลับคล้อยไปตามมัน

เป็นภาวะที่รวดเร็วและฉลาด จนบางครั้งเกินกำลังสติปัญญาจะต้านทานไหว
ก็หลงมัวเมาไปกับมันคิดว่าดีว่าถูกต้อง

ผลสุดท้ายมันก็ตามมาหักหลังเราครั้งแล้วครั้งเล่า

บางครั้งมารมาในรูปของความ ท้อแท้ เสียใจ จนรู้สึกด้อยค่า

หรือบางครั้งมารก็มาในรูปแบบของความ โทสะ โกรธา หลง คิดว่าตัวเองประเสริฐ

เคยไหม?

หากเรามีความตั้งใจเด็ดเดี่ยว 
มารจะส่งความรู้สึก ท้อแท้ เสียใจ และด้อยค่ามาให้

หากเรามีความตั้งใจจะนอบน้อมถ่อมตน 
มารจะส่งความหลงคิดว่าตัวเองประเสริฐกว่าเขามาให้

หากเรามีความเมตตาต่อผู้อื่น 
มารจะส่งโทสะ และความรู้สึกอิจฉาริษฉามาให้เรา

หากเราตั้งใจจะให้อภัยและปล่อยวาง
มารจะส่งความทรงจำและความเคียดแค้นมาให้อยู่ร่ำไป 

สุดท้ายแล้วถ้าเราไม่มีกำลังของสติปัญญามากพอที่จะรู้ทันมาร 
เราก็จะหลงไปติดกับดักอันหอมหวานของมารในที่สุด

แล้วมโนก็ถูกมารครอบงำ วาจาก็ถูกมารครอบงำ กายก็ถูกมารครอบงำ

กลายเป็นทาสของมารอย่างเต็มตัวเต็มใจ

เป้าหมายหรือสัจจะที่ตั้งเอาไว้ก็ทลายลงมาทันที.
 
เราอยู่กับมารมานานกว่าอยู่กับพ่อกับแม่เสียอีก
แต่เรากับหลงลืมมันไป ปล่อยให้ตัวเองมีความทุกข์และเป็นทาสของมารมาหลายชาติ

หากเราสังเกตุและหมั่นตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ
เราจะเห็นแต่มารคอยหยอกเย้าให้อารมณ์เราไปติดกับดักอยู่ตลอดเวลา 
เมื่อมีสติและปัญญามากพอ เราก็จะเห็นมารเป็นเพียงเพื่อนที่ไร้เดียงสาของเรา 

และจะไม่เห็นผู้อื่นว่าเป็นมาร แต่จะเห็นมารในตัวผู้อื่นแทน
ความยึดติดหรืออารมณ์ใดๆก็จะเห็นว่าเป็นเพียงสมมติ
ที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแทน โดยที่ไม่รู้ทันมารในตัวเราเอง 

ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่คนมีเป้าหมายจะต้องเผชิญกับมารต่างๆ
ยิ่งตั้งใจไว้สูงก็จะยิ่งเจอกับสุดยอดของมาร
ไม่ว่าเราจะเรียนหรือทำงาน หรือมีเป้าหมายแล้วพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ
จงรู้ทันมารให้ดี เพราะถ้าหากรู้ทันดีแล้ว
เราจะพบว่าเป้าหมาย 
ไม่สามารถทลายลงเพราะผู้อื่นหรือสิ่งอื่นได้
แต่เป็นเพราะตัวเราเองที่พ่ายแพ้ต่อมารผู้มอบของหวานอันโอชามาให้

แต่ถ้าหากไม่มีมาร ก็คงไม่มีสุดยอดคนบนโลกใบนี้
เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า มารเป็นเพื่อนแท้ของเราทุกคน
เพราะมารมอบปัญญามาในกับดักของมารเสมอ
หากยังมีลมหายใจอยู่ จงใช้เวลาให้คุ้มค่าเพื่อเรียนรู้และอยู่กับมาร     

 ขอบคุณหนังสือ "อยู่กับมาร" ที่ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจ

 
 
SHARE
Writer
Ka-mon
youngMovieMaker
ทำหนังยังไงให้มันซึ้ง?

Comments