นักท่องเที่ยวจีน : ปัญหาและสาเหตุ
       ในช่วงที่ผ่านมา เกิดปรากฎการณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่อย่างมากมาย ซึ่งพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในปัจจุบันจะแตกต่างจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเดิมอย่างมาก ทั้งในเรื่องของลักษณะการเดินทาง ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีนที่มีลักษณะก้าวกระโดด ส่งผลให้ชาวจีนมีทั้งความต้องการและกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในประเทศแล้วชาวจีนยังนำพฤติกรรมที่เป็นที่กล่าวขวัญเข้ามาพร้อมกันด้วย หลากหลายข่าวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนถูกนำเสนอผ่านสื่อทุกแขนงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นการพูดถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสม เช่น การสวมเครื่องแบบนักศึกษาหรือสวมชุดครุยมาถ่ายภาพบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆแล้วสร้างความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขอนามัยในการใช้ห้องน้ำสาธารณะ หรือแม้กระทั่งการนำชุดชั้นในไปตากในอาคารพักผู้โดย สนามบินเชียงใหม่ อีกหนึ่งปัญหาที่สามารถพบเห็นได้บ่อย คือปัญหาเกี่ยวกับการจราจรตามท้องถนน นักท่องเที่ยวจีนหลายต่อหลายคนที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมักหลงทางและค้นหาเส้นทางจากแผนที่โดยหยุดรถอยู่กลางถนนหรือกลางสี่แยกส่งผลให้การจราจรติดขัด สิ่งเหล่านี้เองคือปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าบ้านอย่างบุคคลในท้องถิ่นรวมไปถึงนักท่องเที่ยวคนอื่นๆด้วย จนเกิดเป็นทัศนคติด้านลบที่มีต่อเชื้อชาติหรือเหมารวมเอาว่าชาวจีนทุกคนจะมีพฤติกรรมแย่ๆเช่นนี้

       หนึ่งในสาเหตุสำคัญอาจเกิดจากการที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลของประเทศปลายทางหรือไม่มีผู้คอยให้คำแนะนำระหว่างการเดินทาง จากผลสำรวจของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่ามีความแตกต่างที่เห็นชัดระหว่างนักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2548 กับที่มาในปี พ.ศ. 2556 คือในเรื่องของการจัดการการเดินทาง กล่าวคือ ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2548 นั้นเกือบประมาณครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจีนจัดการการเดินทางผ่านตัวแทนซึ่งสามารถให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีที่มีความเฉพาะตัวได้ อีกทั้งยังสามารถห้ามปราม ตักเตือนเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจเกิดจากความไม่รู้หรือไม่เข้าใจ แต่ในปี พ.ศ. 2556 ผลการศึกษากลับพบว่านักท่องเที่ยวจีนกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 90 เลือกที่จะจัดการการเดินทางด้วยตนเอง โดยบุคคลที่เคยเจอสถานการณ์ข้างต้นกับตัวเองหรือได้อ่านจากข่าวและข้อความบนอินเทอร์เน็ตมักสรุปเอาเสียดื้อๆว่านี่คือนิสัยของคนเชื้อชาติจีน แต่แน่นอนว่าไม่ว่าในสังคมใดก็ตามจะประกอบด้วยคนหลากหลายลักษณะซึ่งถูกหล่อหลอมมาจากชนชั้น ฐานะ สภาพสังคมที่แตกต่างกัน เราทุกคนมีโอกาสได้พบปะทั้งนิสัยใจคอ การกระทำ คำพูดที่ดีและร้ายจากคนทุกชนชาติ ถึงแม้ในบางครั้งสื่อและสังคมจะเลือกสร้างมายาคติที่ว่าประเทศนั้นเป็นเช่นนั้น เชื้อชาตินี้เป็นเช่นนี้ แต่กระนั้นเราก็ไม่ควรเหมารวมและว่าร้ายความเป็นตัวตนของใคร หลายครั้งเราเองก็อดหัวเสียไม่ได้เมื่อมีคำพูดที่ไม่ดีมากระทบโสตประสาทของเราว่า “คนไทย” หรือ “ความเป็นไทย” นั้นเลวร้ายอย่างไร ครั้งต่อไปหากพบปัญหาจากนักท่องเที่ยวจีนเราเพียงแต่มองว่าเขาคือนักท่องเที่ยวที่ไม่ดีคนหนึ่ง

SHARE

Comments