คนเย็นชา

    : ทำไมคนๆนึงถึงได้เฉยชา ทำเหมือนไม่มีความรู้สึกได้ถึงขนาดนี้?
    : หรืออาจเพราะว่าคนๆนั้นเคยผ่านเรื่องราวมามากมายจนไม่เหลือความรู้สึกอีกแล้ว 

     อาจมีใครบางคนตั้งคำถามพวกนี้อยู่ในหัว
     การที่คนๆนึงจะไม่รู้สึกอะไรมันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอก แต่อยู่ที่ว่าจะรู้สึกมากหรือน้อย  
จะแสดงออกไปหรือไม่แค่นั้นเอง
     การที่เขาทำเหมือนไม่รู้สึกอะไร ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึก

SHARE
Writer
simmer
SUCK
(Don't)Smile With Everything:)

Comments