กำแพงที่มองไม่เห็น2
                       เธอ
กำแพง1 กำแพง1 กำแพง1 กำแพง1 กำแพง1
กำแพง2 กำแพง2 กำแพง2 กำแพง2 กำแพง2
กำแพง3 กำแพง3 กำแพง3 กำแพง3 กำแพง3
กำแพง... กำแพง... กำแพง... กำแพง...
                       ฉัน

เรายืนอยู่คนละฟากฝั่ง...
เธอ...ไม่มีทางมาหาฉันได้
ฉัน...ก็ไม่อาจก้าวไปหาเธอได้เช่นกัน

ไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกแบบไหนดี อาจเป็นความรู้สึก 'ครึ่งหนึ่ง' ละมั้ง

ไกล/ใกล้ ดีใจ/เสียใจ คิดถึง/ว่างเปล่า รัก/ไม่รัก 
อยากก้าวไปหา/อยากถอยออกมา 

เราต่างมองกันและกันด้วยความรู้สึกครึ่งหนึ่ง

ฉันเห็นเพียงด้านหน้าของเธอในวันที่เราเผชิญ หน้ากัน 

ฉันเห็นเพียงด้านหลังของเธอ ในวันที่เธอหันหลังจากไป

เราต่างมองเห็นกันและกันเพียงครึ่งเดียว

ไม่อาจใกล้มากกว่านี้ และไม่อาจไกลเกินกว่านี้

SHARE

Comments