อย่าลืมต้นทุนและดอกเบี้ยที่มนุษย์เงินเดือนควรใช้
หลายวันก่อนมีน้องที่รู้จักมาถามเรื่องการลงทุน

เกี่ยวกับดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทน

ที่มนุษย์เงินเดือนหลายคนสนใจนักหนา

เลยคิดได้ว่าจริงๆ แล้ว

การลงทุนกับผลตอบแทนดอกเบี้ยที่อยากได้นั้น

มันจะทำงานอย่างสูงสุดแบบเห็นน้ำเห็นเนื้อ

จากการมีต้นทุนที่สูง

.

ก็เลยคิดย้อนกลับไปในฐานะมนุษย์เงินเดือนตัวเล็กๆ คนนึงว่า

การลงทุนเป็นเรื่องที่จำเป็น

สำหรับมนุษย์เงินเดือนในยุคนี้ที่ขาดไม่ได้

แต่อีกมุมหนึ่งก็มองว่าเราติดกับดัก

สภาพแวดล้อมการลงทุนจนเกินไป

เลยอาจเผลอลืมไปว่าต้นทุนที่แท้จริง

ซึ่งควรใช้ในการสร้างดอกเบี้ย

อยู่ในช่วงอายุที่คุณเผลอลืมลงทุนกับมันทุกวัน

แล้วก็ไปจดจ่ออยู่กับผลตอบแทน

.

นั่นคือต้นทุนในช่วงวัย

เหมือนที่คนเคยเปรียบเทียบต้นทุนในแต่ละช่วงวัยว่า

ช่วงเด็ก เรามีเวลา มีสุขภาพ ไม่มีรายได้

วัยทำงาน เรามีต้นทุนรายได้ มีสุขภาพ แต่ไม่มีเวลา

วัยเกษียณ เรามีเวลา มีทรัพย์สิน แต่สุขภาพไม่เอื้ออำนวย

.

ที่เขียนขึ้นมาเพราะอยากให้หันกลับมาใช้ต้นทุนของตัวเอง

ที่ธรรมชาติให้มาด้วย เพราะต้นทุนเหล่านี้หายแล้วหายเลย

ไม่สามารถย้อนกลับไปใช้ได้อีกแล้ว

โดยเฉพาะระยะเวลา อายุ ที่มีความสัมพันธ์กับโอกาส

และการพัฒนาความสามารถมาที่เป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งที่ไม่ควรลืม

.

ส่วนเรื่องการลงทุนนั้นเป็นเรื่องดีมากๆ

แต่อย่าติดกับดักเรื่องผลตอบแทนมันมากเกินไป

เพราะกลไกการลงทุนนั้นมันเชื่อมโยงกันเป็นวงกว้าง

เราจึงควบคุมได้ยากในการฝากความหวัง

เพื่อให้วงจรเหล่านั้นเลี้ยงเราไปได้ตลอดรอดฝั่ง

แต่สิ่งที่เลี้ยงเราได้อย่างแน่นอนคือ

ดอกเบี้ยแห่งความสามารถของเราที่สามารถพัฒนาไปได้อีก

จนบางคนก็ทำกำไรจากจุดนี้แบบอนันต์คือไม่มีที่สิ้นสุด

.

อย่าลืมลงทุนกับตัวเองไปพร้อมกับตลาดที่หลายคนฝากความหวังไว้

อย่างน้อยในวันที่ตลาดหุ้นหรืออสังหาฯ และอื่นๆ พัง!

เรายังมีทรัพย์สินที่เรียกว่าความรู้ และความสามารถ

มาสร้างเนื้อสร้างตัวให้ฟื้นคืนชีพได้อีกครั้ง

นี่คือต้นทุนที่มนุษย์เงินเดือนห้ามลืมใช้

เพื่อให้ดอกเบี้ยในชีวิตได้เติบโตและออกดอกออกผล

นี่คือสิ่งสำคัญอีกข้อที่ห้ามลืมเด็ดขาด

ในยุคที่เต็มไปด้วยความผกผันและเปลี่ยนไปในทิศทาง

ที่ดีขึ้นและแย่ลงได้ทุกเมื่อ

SHARE
Writer
Ohmsiri
Writer
Page CreativeSalary / Books: สิ่งที่เจ้านายไม่เคยบอก / เปิดเทอมใหญ่วัยทำงาน / Podcaster ออฟฟิศ 0.4 / คอลัมนิสต์ aday Bulletin

Comments