วินัยคืออะไร?
มีบางคนพูดกับฉันว่า
"เรากำลังฝึกคนให้มีวินัย"

เมื่อได้ยินประโยคนั้น 
ข้างในคิดว่า ฮะ!! อะไรนะ?
และทวนประโยคนั้น ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัว 

วินัยคืออะไร? 
วินัยจะเกิดได้อย่างไร? 
สภาพแวดล้อมแบบไหนที่เอื้อกับมัน? 
วินัย จะช่วยพัฒนาคนได้จริงหรือ? 

เมื่อย้อนกลับไปมอง 
ในสังคมเรา มักจะสอนเรื่องการมีวินัย 
ที่เป็นไปตามระบบ กลไก เครื่องจักร 
และสิ่งที่ระบุในตำราใด ตำราหนึ่ง 
ที่เขาบอกว่า........................

เพื่อหวังว่ามันจะเกิดอะไรบางอย่าง
บ่มเพาะเมล็ดพันธ์ในตัวคนคนหนึ่ง 

ตั้งแต่เด็กจนโต ที่อยู่ในกรอบ
ของการพัฒนาวินัยแบบนี้ 

มักจะเห็นบางสถานศึกษา
ตั้งเป็นคำขวัญ ประจำสถานที่นั้นๆ 
บางองค์กร ที่สร้างธรรมเนียม 
วัฒนธรรม เพื่อมัน 

วินัย อาจจะเป็นผลของพลังสองแรง
ที่มากระทบกัน มันคือธรรมชาติ 
ที่มันจะเกิดขึ้น 

อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องพยายาม 
เพื่อให้มันเกิดขึ้น เพราะมันจะไม่เกิดขึ้น 

การเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติ 
และเกิดขึ้นจากข้างใน 
เป็นสิ่งที่คงทน และยั่งยืนมากกว่า 

และทุกๆอย่าง 
ตอนนี้ฉันยังไม่เชื่อในการสร้างวินัย
เพื่อพัฒนาคนได้จริงๆ 
SHARE

Comments