เมื่อโตขึ้น
บ้าจริง!! 
ทำไมช่วงนี้มักจะตั้งคำถามกับ "คำ" อะไรที่ง่ายๆ 
เพื่อหาความหมายของมัน 

ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร คิดอะไร 
หรือแม้แต่ได้ยินคนพูดบางอย่าง 
ฉันมักจะขมวดคิ้วกับคำง่ายๆ เหล่านั้น 

อย่างเช่น "เรากำลังพัฒนาคนด้วยวินัย"
วินัย คืออะไรวะ??
.......รักษา คืออะไร 
......สวยงาม คืออะไร
......เดินทาง คืออะไร

หลายคำมักจะผุดขึ้นมาจากการสนทนา
และจะตั้งคำถามกับคำนั้น 
ทั้งๆ ที่เป็นคำง่าย ที่เราก็ใช้กันประจำวัน ปกติ 

ฉันไม่สามารถหลีกเลี่ยง
การตั้งคำถามง่ายๆ เหล่านี้ 
ออกจากหัวได้เลยช่วงนี้ 

ทำไงดี??

ทุกคำ ฉันจะต้องไปหาคำตอบ 
ไม่ว่าจะหาข้อมูลจากช่องทางต่างๆ 
จากเพื่อน หรือแม้แต่การสนทนาสั้นๆ
กับบางคน ที่พอจะเข้าใจ

ไม่ใช่เข้าใจคำๆ นั้น แต่เข้าใจฉันมากกว่า 
และฉันเลือกมัน 

หลายคำ ที่ฉันยังไม่สามารถเอาออกจากหัว
ฉันได้จริงๆ และต้องการหาคำตอบ
จนกว่าฉันจะพอใจ 

SHARE

Comments