มันไม่สำคัญ ว่าคุณมีอะไรในมือ
มันไม่สำคัญ ว่าคุณมีอะไรในมือ...
อาจจะเป็นเครื่องมือที่แสนวิเศษ...

มันอยู่ที่ว่า...คุณใช้มันทำอะไร...
ชีวิตนี้ คุณใช้มันสร้างสรรอะไรไปแค่ไหน

คุณอาจใช้เครื่องมือวิเศษนั้น สร้างสิ่งต่างๆ ที่เพียบพร้อมให้กับตัวคุณ
หรือ...
คุณอาจใช้เครื่องมือวิเศษนั้น สร้างสิ่งต่างๆ ที่ดีเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่น

คุณอาจใช้เครื่องมือวิเศษนั้น แกว่งไปมาเพียงผ่านไปวันๆ

คุณอาจใช้เครื่องมือวิเศษนั้น ทำลายสิ่งต่างของคุณ
หรือ...
คุณอาจใช้เครื่องมือวิเศษนั้น ทำลายสิ่งต่างของคนอื่น


ผมจะให้ค่าคุณ แค่จากสิ่งที่คุณทำ...ไม่ใช่สิ่งที่คุณมีSHARE
Writer
LonelyShadow
ชีวิตกู ชีวิต
ชีวิตกู ชีวิต ใครๆ มันคงคล้ายกันบ้างแหละ เครียด สาระ บ้าบอ อินดี้ อินเหี้ย อินห่า

Comments