Canto : ความลับ
1.ทุกๆ คนมีความลับ
อย่างน้อย
คนละหนึ่งเรื่อง

2.
ฉันล็อคกุญแจ
ขังความจริง
ไว้ใต้หัวใจ

3.
ความรักของฉัน
คือ
ความลับ

4.
ใต้ดวงตาคู่นี้
ซ่อนความลับ
ที่เธอไม่เคยรู้

5.
ความจริงเฉลย
ความลับถูกเปิดเผย
ในวันหนึ่ง

6.
วันที่แน่ใจ
ว่าความลับของเธอ
เหมือนความลับของฉัน
                                                                                                                        7.                                                          หากไม่มีวันนั้น
ความรัก
คือความลับตลอดกาล                                                                                                        
SHARE

Comments