เหนื่อยไหม...ที่ต้องเป็นใครอีกคน...ที่ไม่ใช่ตัวเราเอง
การที่เราพยายามทำอะไร...

เพื่อให้คนอื่นมายอมรับเรา...มันเหนื่อย

แล้วยิ่งตัวเราเองไม่ยอมรับตัวเราเองในแบบที่เป็น

มันยิ่งเหนื่อยหนักกว่า...

.

เพราะเราต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก

ที่จะเป็นในแบบที่คนอื่นต้องการ

ที่ไม่ใช่ตัวเราต้องการจริงๆ

หรืออาจจะเป็นไม่ได้อย่างที่คิด

.

ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องพยายาม

ทำให้ใครๆมายอมรับเรา

เพียงแต่เราแค่ยอมรับตัวเราเองในแบบที่เป็น

แล้วมองให้เห็นคุณค่าในตัวเราเองก่อน

.

เมื่อเรายอมรับและเห็นคุณค่าของตัวเราเองได้แล้ว...

ถึงวันนั้นเราจะรู้ว่า...

เราไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ใคร...

มายอมรับเราเลย...

.

เป็นตัวของตัวเองที่ดี...

ดีกว่าที่จะต้องพยายามเป็นใครอีกคน

ที่คนอื่นต้องการให้เป็น มันฝืนความรู้สึกของตัวเอง

สุดท้ายเราจะรู้สึกเหนื่อย หมดพลัง

หดหู่ ซึมเศร้าหนักเข้าไปอีก

.

กลับมาถามตัวเองอีกทีว่า...

เราอยากเป็นคนแบบไหน

เราความต้องการที่แท้จริงของเราคืออะไร


แล้วฝึกพัฒนาตัวเองให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการ#เป็นตัวของตัวเองที่ดี

#มองเห็นคุณค่าในตัวเอง


#GG
SHARE
Writer
GMinds
Writer
เยียวยารักษาใจด้วยการเขียน และส่งต่อเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น FB : เยียวยารักษาใจ : Heal Your Mind by GG, Blog : GMinds.co

Comments