ไกล
1
ในห้องสี่เหลี่ยม
พัดลมกำลังหมุน
ไฟสว่าง
ท้องฟ้านอกหน้าต่างสีดำ
ฉันเขียนความคิดหลายคำ
ใช้เตือนความจำ
ก่อนเวลาฟ้าสว่าง

2
นอกห้องสี่เหลี่ยม
ลมกำลังพัด
ฝนกำลังมา
เงยหน้ามองฟ้า
ไม่เห็นพระจันทร์
ฉันอยู่บนดาวดวงที่สี่
เธออยู่บนดาวดวงเดียวกัน
ฉันไม่เห็นเธอ

3
ในห้องสี่เหลี่ยม
พัดลมกำลังหมุน
ไฟดับ
ฉันหลับตา
เห็นอากาศสีดำ
เวลาต่อมา
ฉันเห็นเธอ

4
นอกห้องสี่เหลี่ยม
ไม่มีลม
ฟ้าสว่าง
จ้องจอสี่เหลี่ยม
นึกถึงความคิดหลายคำ
ฉันคิดถึงเธอ
กดส่งข้อความ
SHARE
Writer
Checkydance
Student
My remind

Comments