แปลกประหลาด
หลายคนคิดว่าสิ่งที่ฉันมี 'พิเศษ' 
หลายคนคิดว่าสิ่งที่ฉันมี 'สร้างความร่ำรวย'
หลายคนคิดว่าสิ่งที่ฉันมี 'สร้างความมั่งคั่ง'
หลายคนคิดว่าสิ่งที่ฉันมี 'ทำให้สุขสบาย'
หลายคนคิดว่าสิ่งที่ฉันมี 'จะนำพาชื่อเสียง'
หลายคนคิดว่าสิ่งที่ฉันมี 'เพ้อเจ้อ'
หลายคนคิดว่าสิ่งที่ฉันมี 'โกหก บ้า ประสาท' 
หลายคนคิดว่าสิ่งที่ฉันมี 'จะช่วยพวกเขาได้' 
ฉันเคยคิดว่า สิ่งที่ฉันเป็นทุกคนก็เป็น 
ฉันเคยคิดว่า สิ่งที่ฉันมีทุกคนก็มี 
ฉันเคยคิดว่า สิ่งที่ฉันเห็นทุกคนก็เห็น
ฉันเห็นภพชาติ ของคน
ฉันเห็นว่าใคร จะตายวันไหน
ฉันเห็นว่าใคร ทำอะไรมา 
ฉันเห็นว่าใคร จะทำอะไร 
ฉันเห็นมิติ อื่น ที่ไม่ใช่แค่ นรก สวรรค์ 
ฉันเห็นความเกี่ยวข้อง ของคนที่มาพบเจอ 
ฉันเห็นจิตสุดท้ายของคนเป็นเช่นไร 
ฉันเห็นวิญญาณ ผี อสูรกาย เปรต 
ฉ้นเห็นการเวียนวายตายเกิด 
ฉันเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ที่มันลึกกว่านรก 

ลองเป็นคุณ ...
ถ้าคุณเป็นเหมือนอย่างฉัน
คุณจะรู้สึกแบบไหน..... ? 


สิ่งที่ฉันมี ไม่ใช่แค่ฉันที่มี ฉันจะเจอคนแบบฉันเมื่อวาระมาถึง 
เพื่อบอกอะไรบางอย่าง 
และฉันมักจะเจอคนแบบฉันที่กำลังหลงทางเสมอ 


SHARE
Written in this book
หน้าที่ หรือว่า กรรม
  l ญาณ l สติ l สมาธิ l มองเห็น l ได้ยิน l สัมพัสได้ l 
Writer
VedaGENE
• life is full of surprises •
|| nothing in this universe happens by chance. it all happens for a reason ||

Comments