สายตาหนูคู่เท่าไหร่ค่ะ?
" สายตาหนู คู่เท่าไหร่ค่ะ? "

ประเด็นนี้ก็น่าคิดน่ะ บางครั้งมีอยู่ในบทเรียนแต่น้อยมากที่จะประจักษ์ในสภาพความเป็นจริง ของการเรียนการสอนใน(พื้นที่ห่างไกลความเจริญ )

นั่นก็คือ"ประสิทธิภาพการมองเห็น"ของผู้เรียน ระยะการมองเห็นส่งผลอย่างมากในกระบวนการเรียนรู้ที่ครูพยายามนำเสนอ

จะเห็นได้ว่าระยะความคมชัดในการมองกระดาน ขึ้นอยู่กัยปัจจัยหลายส่วน ทั้งขนาดตัวอักษร ลายมือหรือแม้กระทั้งสีของหมึกปากกา แต่จะปฏิเสธและลืมอีกเหตุผลหนึ่งไม่ได้เลย นั้นคือระดับการมองเห็น สั้น/ยาว ความเอียง หรือปัญหาอื่นๆที่เกียวกับสายตา

เปรียบเทียบเด็กในห้องเรียนจำนวน40กว่าคน ของร.ร.กทม.(บางร.ร.)กับร.ร.ต่างจังหวัด มิหนำซ้ำยังอยู่ห่างไกลตัวเมือง จะทำให้เห็นถึงโอกาสของเด็กสองกลุ่มนี้ได้ชัดเจนมากในความแตกต่างของการเข้าใจ และใส่ใจปัญหาเหล่านี้

อนึ่งผู้ปกครองอาจมีส่วนที่ทำให้เด็กในกทม.มีแว่นใส่30กว่าคน จาก40กว่าคน แต่เด็กอีกกลุ่มอย่างมากที่สุด 2 -3 คน ที่จะมีโอกาสได้ใส่แว่น

"คนอื่นสายตาดีหมดเหรอ" เปล่าหรอก แค่พวกเขาไม่ได้รับโอกาสวินิจฉัยอาการจากแพทย์หรือผู้รู้เกี่ยวกับสายตา หรือไม่ก็รายได้ไม่เพียงพอที่ใช้ในการตรวจรักษาหรือตัดแว่น เลวร้ายไปอีกคือพ่อแม่บางท่านละเลยกับปัญหานี้

ทุกวันนี้ นอกจากอยากเรียกร้องให้มีโครงการตรวจสุขภาพตาฟรี(จักษุแพทย์เคลื่นที่)แล้ว อยากให้ครูทุกท่านใส่ใจกับปัญหานี้ เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง เพื่อโอกาสทางการรับรุ้และเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทภาพดีกว่าเดิม
                        
                           : ครู - She - Vit 📖

SHARE
Writer
PleeNajuak
Cr:บอยอน้อย🐊
อักษรศิลป์ จินตอุดมการณ์

Comments