ในทุก ๆ ความหวัง...มักมีความสุขเสมอ

ชีวิตของคนเราถูกขับเคลื่อนด้วยความหวัง ฉันเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น
ทุกครั้งที่ฉันสิ้นหวัง...ฉันมักมีความหวังใหม่เสมอ :)
ความหวังมีอยู่ในทุก ๆ ย่างก้าวของชีวิต
ความหวัง เท่ากับ เป้าหมาย ???
ฉันมีความหวังเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข :)
ฉันมีความหวังชีวิตที่ดีขึ้น :)
ฉันมีความหวังจะประสบความสำเร็จในการงานอาชีพ :)
ฉันมีความหวังที่จะพบเจอใครสักคนที่พร้อมจะเคียงข้างกัน :)
ในทุก ๆ ความหวัง...มักมีความสุขเสมอ
SHARE
Written in this book
my book📒

Comments