บันทึก หลักการใช้ชีวิตเบื้องต้น
หลักการที่ดีที่สุดสำหรับข้าพเจ้า คือ วางแผนแล้วลงมือทำเลย ยอมรับความผิดพลาด แล้วแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วลงมือทำต่อ ความก้าวหน้าจะตามมาเอง เวลาเรามีเป้าหมายชัดเจน ชีวิตจะมีคุณค่า เพราะเราจะทิ้งเรื่องไร้สาระได้ง่ายขึ้น เพราะสถานการณ์และเวลามันบังคับอยู่ในตัว การทิ้งเรื่องไร้สาระแล้วไปอยู่กับสิ่งที่สำคัญ เป็นการแสดงถึงการมีวุฒิภาวะของคน การจัดสรรเวลาให้สิ่งต่างๆที่สำคัญในชีวิตแสดงถึงความมีศักยภาพในการใช้ชีวิต 

เมื่อเราเป็นคนที่ดีขึ้น เราก็จะเจอคนที่ดีเช่นกัน เพราะเราเรียนรู้แล้วว่า สิ่งที่ดีเป็นอย่างไร การแวดล้อมด้วยคนที่ดีย่อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสมาธิในการทำงาน เราจะไม่อยู่กับคนที่สร้างปัญหา ความวุ่นวาย สร้างความคิดหรือทัศนคติที่ไม่ดี ทำให้ศีลเราไม่ดี เพราะเมื่อศีลไม่ดี ความฟุ้งซ่านและปัญหาจะมาก สมาธิลดน้อยลง. ปริมาณงานและคุณภาพในงานก็จะลดลง ทำให้เราแย่ลงไปด้วย
SHARE

Comments