เบื่อการเป็นนักสู้เพราะสู้มาจนเบื่อแล้ว มาเป็นนักรักดีกว่า
ผมได้เพลงสากลมาตั้งนานแล้ว แต่ไม่ค่อยได้หาความหมายที่แท้จริงจากเนื้อหาของเพลงซักเท่าไหร่ จนได้มาฟังเพลง Silence ของ Marshmello ดีใจผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยได้นักร้องอย่าง Khalid มาสื่อความหมายของเพลง

เนื้อหาของเพลงว่าด้วยคนที่เบื่อหน่อยกับการต่อสู้ในชีวิต และเลือกที่จะนิ่งเงียบจะดีกว่าเพราะในเพลวงพูดถึงว่าที่ผ่านมาเขาได้ต่อสู้แล้วมันก็ไม่ทำให้เขามีความรู้สึกดีขึ้นมาได้เลย และยอมรับสภาพการถูกกระทำย่ำยีดีกว่าเพราะเขากลับมีสภาวะสงบ จึงอยู่ในจุดนิ่งเงียบไม่พูดไม่จา

การทำตามใจชอบของตัวเอง โดยไร้สติคิดไม่รอบคอบอาจจะทำให้กระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้อื่น ผมเบื่อที่จะต่อสู้กับผู้คนที่เสนอแนวความคิดในการดำเนินชีวิตให้ผมทั้งๆที่ผมก็มีเส้นทางชีวิตอยู่ในหัวของผมอยู่แล้วเบื่อกับการถูกโน้มน้าวจิตใจจากผู้ใหญ่ที่อ้างเหตุผลเพียงว่า อาบน้ำร้อนมาก่อน ผมจึงเลือกที่จะเป็นนักรักใจจริงก็ไม่ได้อยากจะเอาชนะความคิดของคนอื่นแล้วถือความคิดของตนเองว่าดีเลิศประเสริฐเสียเท่าไหร่นั้นเป็นวิถีของนักต่อสู้ที่ทำทุกอย่างก็เพื่อเอาชนะ

ผมเบื่อกับการถกเถียงกับผู้อื่นในการดำเนินชีวิตไม่อยากที่คิดว่าความคิดของตัวเองถูกไปซะทุกอย่างแล้วก็ตีตราความคิดของคนอื่นมันผิดโดยอ้างเหตุผลต่างๆนาๆมาสนับสนุนความคิดของตัวเองแล้วฝังความคิดของคนอื่นให้จมดิน มันก็ไม่ทำให้จิตใจที่เร้าร้อนสงบลงได้ ผมจงเลือกที่จะนิ่งเงียบแล้วก็พบกับความสงบจิตสงบใจ(peace)ภายใต้การถูกกระทำย่ำแย่(violence)จากผู้คนรอบข้างสงบปากสงบคำอยู่อย่างนิ่งๆเสียจะดีกว่าการออกไปต่อสู้เพื่อตัวเอง จะมีประโยชน์อะไรถ้าชนะแล้วคนอื่นต้องมาเป็นทุกข์ ต้องลำบากเพราะสิ่งที่ผมพูดออกไป แสดงมันออกไป 

จะพยายามนิ่งเงียบให้มาก เท่าทีทำได้เป็นเพราะการกระทำของเรามันกระทบกับผู้อื่น

ประโยคแรงบันดาลใจ

1. I’d rather be a lover than a fighter 

2. I found peace in violence


             I’ve been quiet for too long 


SHARE
Writer
Comrade_101
Reader
ซื่ิอๆ

Comments