เมฆหมอก
  ถ้าวันหนึ่งเพื่อนและเรามองเห็นท้องฟ้าไม่
เหมือนกันว่ามันเป็นรูปอะไร เราจะยังคุยกับเพื่อนนั่นอยู่อีกไหม แล้วถ้าวันหนึ่งเราถออยออกมาจาดจุดตรงนั่นเรายังเป็นเพื่อนกันได้ไหม มีหลายคำถามใช้วัดความเป็นเพื่อนกัน วันหนึ่งการเจริญเติบโตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนถอยออกมาเพื่อทบทวนตัวเอง บางคนถอยออกมาเพื่อเรียนรู้คำว่าซึ่งกันและกันและบางคนถอยออกมาเพื่อลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดทั้งหมด  อยู่ที่ตำแหน่งไหนถ้าเรามีค่าพอเจาจะจำเราได้
มิตรภาพนั้นยาวไกล

SHARE
Written in this book
Blue lollipop
ชีวิตของฉัน
Writer
BLUEMOONS
อยากเล่า
:)โลกส่วนตัวไม่ต่ำ:(

Comments