สวัสดีตัวฉันในวันพรุ่งนี้ :)
เราทุกคนต่างเป็น
นักสะสมประสบการณ์
นักสะสมความรู้สึก
เก็บรวบรวมทุกอย่าง 
ภายในหัวใจที่บิดเบี้ยว

ทั้งความรู้สึกดี ความสุข ความรัก 
หรือแม้กระทั่งความเจ็บปวด และอีกมากมาย

แต่ละวัน มักเกิด
เหตุการณ์ต่างๆขึ้น

ใครกันที่รู้สึก ใครกันที่สัมผัส
ใครจะรู้ดีไปกว่า ถ้าไม่ใช่...ตัวเรา

เราต่างก็สร้างตัวตนของเราเอง ภายใต้ตัวตนที่แสดงออกในสังคม
ตัวตนที่เป็นเราที่แท้จริง
พื้นที่ที่เป็นของเรา
พื้นที่ปลอดภัย
รักษาตัวเอง

ทุกคนต่างก็มีบาดแผลที่บอบช้ำกันทั้งนั้น
ใครกันจะรักษาให้ ถ้าไม่ใช่ตัวเราเอง

ภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มใครจะรู้
เราต่างก็เก็บความบอบช้ำที่ตัวเองต้องพบเจอ
กลับมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
ตัวฉันอีกคน ที่เข้มแข็งขึ้น
ทุกบาดแผลของความรู้สึก 
เปรียบเสมือนยาชาชั้นดี
ที่ทำให้เรารู้ว่า
มากกว่านี้ ก็จะต้องทนให้ได้ 

ชีวิตของเรา ไม่อาจให้ใครมาตัดสินได้ว่าต้องเป็นเช่นไร 
เรามีสิทธิ์กำหนดของเราเอง
ว่าเราจะยิ้ม เราจะเข้มแข็ง เราจะสู้
เพื่อตัวของเราเอง

วันนี้เราอาจจะเหนื่อยล้าจนหยุดเดิน
แต่วันพรุ่งนี้ ตัวฉันคนใหม่ 
จะยิ้มให้ได้ แล้วก้าวเดินต่อไป อย่างมั่นคง
อาจจะเดินช้าไปบ้าง หรือหยุดเดิน
แต่จะไม่เดินถอยหลัง
จะไม่ให้หลังให้ตัวเอง

SHARE
Writer
Apinn
Writer
นักสะสมประสบการณ์

Comments