มุมมืด
ไม่น่าลื้อฟื้นมันขึ้นมาเลย ไม่น่าคิดถึงมันเลย มันทำให้รู้สึกแย่จนถึงวันนี้ ฉันเข้าใจเลยว่าการทำบางอย่างที่เราไม่เต็มใจเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจ บางทีเราก็ไม่ได้พอใจกับสิ่งนั้นเลย
ฉันไม่น่าเริ่มมันเลย ไม่น่าปล่อยให้มันเกิดเลย 

อยากให้หายไปจากสายตาที่ฉันจะกวาดไปมองเห็น รังเกียจความคิดความรู้สึกตัวเองตอนนั้นที่สุด เกลียดสายตาและท่าทีของเขาที่สุด ให้ใจแต่ไม่เคยได้กลับมา ก่อนให้ความรู้สึก ต่อไปต้องใช้สมองก่อน ด้วยความกล้าได้กล้าเสีย ไม่คิดให้รอบคอบ ความใจร้อน หื่นกระหาย มันทำให้ฉันรู้สึกต่ำตมจนถึงทุกวันนี้ ความรู้สึกที่ไม่อาจจะกลับมาได้ เสียใจที่สุดที่ทำมันลงไป
ไม่น่าเลือกทางแย่ๆแบบนี้เลย 

ทุกครั้งที่เห็นมันเหมือนเป็นตราบาป ที่ฉันปล่อยให้มันเกิดขึ้นมา

เข้าใจเลยว่า ไม่คิดก่อนทำแล้วกลับมาเเก้อะไรไม่ได้มันรู้สึกยังไง เจ็บใจตัวเองที่สุด

SHARE
Writer
Crcl
Learner - journey
หากจะรักอะไรสักสิ่ง หากจะทิ้งอะไรสักอย่าง

Comments