ยิ้มให้กันได้อีกครั้ง
สำหรับบางคนการได้มีโอกาสรู้จักกันมันก็ดีมากแล้ว...เราไม่ควรคาดหวังใดใด ในความสัมพันธ์ เพราะการคาดหวังนั้น ย่อมนำมาซึ่งความเสียใจ เมื่อไม่สมหวัง :(
แต่เวลามันก็จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นจริง ๆ นะ วันนี้เราสามารถคุยกันได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเราเคยเสียใจกับการกระทำของเขามากแค่ไหนเราสามารถยิ้มให้กันได้แล้ว :)
SHARE
Written in this book
my book📒

Comments