คนขี้นินทา
เรามี 'สติ' ดีพอให้เกิด 'ปัญญา' ที่สามารถ
พิจารณามองเห็นความไม่ดีของตัวเราเองหรือเปล่า ? 


แต่เรากลับเห็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวคนอื่น
และก็ยากที่จะยอมรับที่คนอื่นพูดถึง
ความไม่ดีของตัวเอง........ 

หลายๆ คนมักจะตัดสินคนอื่นจาก
สิ่งที่ตนเองเห็น สิ่งที่คนอื่นเล่า
สิ่งที่ได้ยินมา ......... 

ไม่แปลกที่สังคมไทยทุกวันนี้
ไปตรงไหนก็มีแต่ 'คนขี้นินทา' 
และมองว่าการนินทาคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดา
ไม่มีใครไม่ถูกนินทา
การนินทา มักจะมีแต่งเสริมเติมเข้าไป
และตัดสิน คนคนนั้นไปแล้ว ทั้งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำ
ว่าสิ่งนั้นจริงหรือ ไม่จริง 

การทำร้ายคนอื่นด้วยการตัดสินคนอื่น
จากภาพที่เราเห็น จากเรื่องที่เราไม่ถูกใจ
หรือจากความอิจฉาริษยาส่วนตัว
แล้วนำไปเล่าต่อ มันอาจจะเป็นเรื่องที่สนุก
ของคนเล่าที่ไร้สติ และคนฟังที่ขาดสติ
หลงเชื่อ สิ่งเหล่านั่น......

แต่เมื่อสุดท้าย ค้นพบในภายหลังว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริง
มันเป็นการเข้าใจผิด...
มีกี่ครั้งในชีวิตที่เราเชื่อในสิ่งที่ผิด
จนทำให้เราตัดสินผู้อื่นจากความคิดเย่อหยิ่ง
ของเราเอง ซึ่งห่างไกลจากความเป็นจริง


เราลองหันมาสงสัยตัวเรากันหน่อย
ว่าเราตัดสินใครเพราะ ความคิดเรา
ความมีทิฐิ และ อัคติ ของตนเอง
ไปมากน้อยแค่ไหน แล้ว ?

เราเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายต้องเจอหรือผ่านอะไรมาบ้าง แล้วหรือยัง เรามองสิ่งรอบตัวอย่างเป็นธรรมหรือยัง เรามีความเมตตามากพอแล้วหรือยัง ?

"เรารู้เสมอว่าเราผ่านอะไรมาบ้างในชีวิต
แต่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า คนอื่นผ่านหรือพบเจออะไรมาบ้างในชีวิต"
เราเองก็เป็นคนนิสัยไม่ดีหลายอย่าง
รู้ตัวแล้วก็ยอมรับ แต่ยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้ตัวเราเองต้องคิดแล้วคิดอีก ว่าตัวเรามีเมตตาให้คนอื่นมากพอหรือยัง ทำอะไรดีๆ เพื่อคนอื่น ได้บ้างหรือเปล่า ?
.
.

SHARE
Written in this book
หน้าที่ หรือว่า กรรม
  l ญาณ l สติ l สมาธิ l มองเห็น l ได้ยิน l สัมพัสได้ l 
Writer
VedaGENE
• life is full of surprises •
|| nothing in this universe happens by chance. it all happens for a reason ||

Comments