รับมือกับสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง
                     "ความคาดหวัง"
        ความคาดหวังเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนมี บางคนคาดหวังกับงาน บางคนคาดหวังกับความรัก บางคนคาดหวังกับครอบครัว หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เมื่อมีความคาดหวังแล้ว สิ่งนึงที่มักจะเกิดตามมาก็คือความผิดหวังและความไม่เป็นดังหวัง บางคนอาจมองทั้งสองอย่างเหมือนกัน แต่ผมเองกลับมองทั้งสองอย่างแตกต่างกันออกไป
                     "ความผิดหวัง"
        ความผิดหวังเราทุกคนล้วนเข้าใจกันดีว่าหมายความว่าอะไร การที่เราหวังให้เขารักแล้วเขาไม่รัก แบบนี้เราเรียกว่าความผิดหวัง การที่เราต้องการให้เขาทำแบบที่เราต้องการ แต่เขากับไม่ทำ นี่คือความผิดหวัง ความผิดหวังเป็นสิ่งที่ล้วนทำร้ายใจเราทุกคน แต่ประโยชน์ของความผิดหวังก็ยังมี ความผิดหวังถือว่าเป็นความเด็ดขาด เป็นสิ่งที่ชี้วัดได้ถึงความต้องการ ว่าใช่ หรือ ไม่ใช่ เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงความจริงได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุด แต่ข้อเสียก็มี เพราะความผิดหวังนั้นเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจเราได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุด และเด็ดขาดที่สุด
                  "ความไม่เป็นดังหวัง"
         ความไม่เป็นดังหวังคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคือความผิดหวัง แต่ผมกลับเข้าใจคนละอย่าง สิ่งที่ผมเข้าใจคือความไม่เป็นดังหวังนั้น คือความสมหวังและความผิดหวังที่ถูกผสมเข้ากันจนกลายเป็นอีกความรู้สึกนึง บางครั้งทีความสมหวังมากกว่าความผิดหวังในความรู้สึกนั้น บางครั้งก็กลับกันแล้วแต่เหตุการณ์ เช่นการที่เราต้องการให้คนรักทำอะไรสักอย่างให้เรา แต่เขากลับทำได้ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ครบถ้วนตามความต้องการ ความไม่เป็นดังหวัง ประโยชน์ของความไม่เป็นดังหวังนั้นถือว่าดี เพราะทำให้เรายังมีความหวัง บางคนอยู่ได้เพราะความหวัง ความหวังจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนอะไรๆก็ได้ แม้กระทั่งชีวิต ซึ่งจะเห็นว่า ประโยชน์ของความไม่เป็นดังหวังนั้น จริงๆแล้วหลักๆก็เพราะว่ายังมีความหวังหลงเหลืออยุ่ ข้อเสียของความไม่เป็นดังหวังก็คือ การที่ยังมีความหวัง การที่ยังมีความหวัง แม้เราจะเห็นว่ามีประโยชน์มากมายแต่ในประโยชน์เหล่านั้น ก็แฝงโทษเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัว ความคาดหวังที่ถูกสะสมไว้ เมื่อวันนึงเราพบกับความไม่เป็นดังหวัง ความคาดหวังเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ และทำให้ความคาดหวังถูกสะสมไปด้วย จนหากวันนึงพบกับความผิดหวัง ความคาดหวังเหล่านี้จะกลายเป็นดินปืนของระเบิดแห่งความผิดหวังที่กำลังจะถูกระเบิดออกมา
        "รับมือกับสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง"
       การรับมือกับความผิดหวังเป็นสิ่งที่ยาก บางคนอาจใช้เวลาไม่นานเพื่อซึมซับ เรียนรู้ และเข้าใจมัน แต่บางคนอาจใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อแค่ซึมซับมัน 
       การรับมือกับความไม่เป็นดังหวัง เป็นการทำให้เราเตรียมตัวที่จะพบเจอกับความผิดหวัง การรับมือกับความไม่เป็นดังหวังนั้น เปรียบเสมือนสิ่งที่คอยซึมซับแรงระเบิดจากความผิดหวังทำให้เรานั้นเจ็บปวดน้อยลง เราต้องคิดอยุ่เสมอว่า ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั้น ล้วนมีความเป็นไปตามลิขิตของตัวเอง ตัวเราก็เช่นกัน เราลิขิตตัวเราเองได้ แต่เราไม่สามารถลิขิตสิ่งอื่นได้ เราทำได้เพียงเผชิญกับสิ่งรอบๆตัวที่ถูกลิขิตไว้แล้ว
ฉะนั้น จงเรียนรู้สิ่งที่อยุ่รอบๆตัว เรียนรู้ความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้น การเรียนรู้นี้จะทำให้เรารู้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นดำเนินไปอย่างไร และเราควรจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่เราต้องเผชิญ ซึ่งถ้าหากปลายทางนั้นคือความสมหวัง ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่หากปลายทางนั้นคือความผิดหวัง อย่างน้อย เราก็ยังลดแรงระเบิดแห่งความผิดหวังลงไปบ้างแล้ว การเผชิญกับแรงระเบิดที่เหลืออาจจะลดน้อยลงจนทำให้เราไม่เจ็บ"ภายในหัวใจ"
SHARE
Written in this book
Cyan Story
Writer
93Cyan
Normal One.
ไม่กี่เรื่องราวที่แทนทุกๆความรู้สึก

Comments