เกณฑ์การคัดแยก"หัวใจ"
เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยจะแบ่งเป็น 5 ระดับความรุนแรงจากมากไปหาน้อยคือ สีแดง สีชมพู สีเหลือง สีเขียว สีขาว ใช้เพื่อให้แยกผู้ป่วยจำนวนมากเข้าการรักษาที่เหมาะสม

เคยคิดว่าถ้าเป็นความรักล่ะ 
-สีแดงคงหมายถึงความสัมพันธ์ที่ไม่อาจกลับมาได้อีก 
-สีชมพูอาจหมายถึงเราใกล้เลิกกันเต็มที
-สีเหลืองคือความสัมพันธ์ที่ประคับประคองไปภายใต้ความอึดอัดและต้องการระยะห่างมากกว่าที่เคย
-สีเขียวนั้นคงเปรียบเหมือนความรักที่ผูกพันยังต้องการความใส่ใจและเข้าใจหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยๆ
-สีขาวความรักที่พอดีไม่มากหรือน้อยไป

เผลอเปรียบเทียบเรื่องไม่เป็นเรื่องซะงั้น แต่ถ้าเป็นแบบนั้นความรักของฉันล่ะ
ความรักที่ไม่อาจกลับมาได้อีก รักที่ไม่ว่าจะมีมากแค่ไหนก็เป็นไปได้แค่ เส้นที่ขนานไม่อาจบรรจบ

แล้วทุกอย่างก็จางไปตามกาลเวลา...
SHARE
Writer
Sattrawoot
freelance
ชีวิตนั้นก็แค่มีปัญหา..ข้ามปัญหาไป.. แล้วมันก็ผ่านไป

Comments